Упутство за сараднике

  1. У Часопису за књижевност, уметност и културу Буктиња се објављују само они текстови који претходно нису нигде објављени, ни у штампаној нити у електронској форми.
  2. Текстове слати на  адресу: krajinskiknjizevnik@gmail.com или miljan.cann@gmail.com у виду word.doc фајла, ћирилицом (Times New Roman 12pt) у прилогу e-mail-a.
  3. Уколико текст садржи илустрацију, доставити је у засебном фајлу, у формату jpg или png и уколико је могуће у што већој резолуцији;
  4. Прилози на тему броја треба да буду у оквиру обима 20.000 карактера, са размацима;
  5. Кратку библиографију аутора (у случају превода – и преводиоца) слати под истим условима као у ставу 2.
  6. За библиографске референце (литература – примарна, секундарна…, извори, грађа и сл.) користити фусноте.
  7. Е-mail треба да садржи адресу на коју можемо да пошаљемо штампани ауторски примерак Буктиње, као и број телефона аутора прилога.
  8. Контакт:

Крајински књижевни клуб
Трг Ђорђа Станојевића бр.17
19300 Неготин

krajinskiknjizevniklub.wordpress.com

krajinskiknjizevnik@gmail.com   miljan.cann@gmail.com

НАПОМЕНА:
Редакција Часописа Буктиња  ће узети у обзир само оне текстове који се придржавају наведених пропозиција.

Advertisements
%d bloggers like this: