О Буктињи

Часопис Буктиња покренут је далеке 1954. године као лист средњошколских литерарних дружина. Године 1955. постаје часопис за уметност и културу. У временском периоду од 1956. до 1984. године часопис није излазио.
Буктиња је обновљена 1985. године као часопис за књижевност, уметност и културу и објављивана је у издању Књижевне омладине општине Неготин (КООН). Од 2008. године Буктиња излази у издању Крајинског књижевног клуба из Неготина као часопис за књижевност, уметност и културу.
За 63 године постојања и 34 годинe активног објављивања часописа, објављено је укупно 52 бројa часописа са различитим тематикама. У припреми je број 53.

BUktinje

buktinja 50 luca

BUKTINJA 51 52

bUKTINJA 53

Издавач
Крајински књижевни клуб
Трг Ђорђа Станојевића бр.17
19300 Неготин
krajinskiknjizevniklub.wordpress.com
krajinskiknjizevnik@gmail.com

Главни уредник
Миљан Ристић (бројеви 47-53; 2016-2017)
Споменка Ст. Пулулу (2018-      )

Редакција
Саша Скалушевић Скала
Радојка Плавшић Ранковић
Иван Томић
Весна Стаменковић
Филип Благојевић

Advertisements
%d bloggers like this: