Контакт

Слободно нас контактирајте. Зато је и покренут овај блог. Биће нам част и задовољство сарађивати са Вама. Читамо се!

КРАЈИНСКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ
Трг Ђорђа Станојевића број 17
19300 – Неготин
ПИБ: 108373356
Матични број: 28132794
krajinskiknjizevniklub.wordpress.com
krajinskiknjizevnik@gmail.com
Facebook страна: Крајински књижевни клуб
Twitter профил: Крајински књижевник

 

 

 

Advertisements