У Буктињи број 49 представљено је следеће ликовно стваралаштво:

Advertisements