У Буктињи број 48, представљено је следеће ликовно стваралаштво:

Advertisements