Одбијамо либералну идеологију јер не
Пружа никакав смер, окосницу за помирење
Појединца са својим ближњим унутар заједнице
Коју бисмо могли да назовемо људском,
Штавише циљ који себи поставља је сасвим
Супротан.

Одбијамо либералну идеологију у име енциклике
Леона тринаестог о социјалној улози Еванђеља
У истом духу у коме су антички пророци зазивали
Пропаст и проклетство над Јерусалимом,
И Јерусалим паде, и би му потребно не мање него четири хиљаде
Година да устане.

Непобитно је, доказано је да сваки људски напор
Се све више мери кроз чисто економске
Аршине,
Апсолутно бројчане критеријуме,
Које памте фајлови рачунара.
То је неприхватљиво и ми треба да се боримо за
Подређивање економије, за њено потчињавање
Одређеним, усудио бих се да кажем, етичким, разлозима.

И кад отпусте три хиљаде људи а чујем где
Баљезгаре о социјалном трошку такве операције дође ми жешће
Да задавим десетак
Саветника за обрачунске ревизије,
Што би, уосталом, била одлична операција,
Апсолутно добитно скидање масног ткива,
Такорећи хигијенска операција.

Имајте поверења у индивидуалну иницијативу, ето што понављају,
Свугде, на сваком кораку, као ти стари будилници на федере чији равномерни
Откуј је био довољан да нас баци у смарајућу и потпуну
Несаницу,
На шта могу да кажем само једно, једно које
Проистиче из истовремено поражавајућег и редовног
Искуства,
А то је да је индивидуа, хоћу рећи људска јединка,
Углавном мала звер која је истовремено свирепа и
Бедна,
И да би смешно било указати јој поверење осим
Уколико је не оградимо, омеђимо и одржимо унутар
Строгих принципа ненарушивог морала,
Што није случај.

У либералној идеологији, разуме се.

Превео са француског Борис Лазић

Advertisements