„Kрајински књижевни клуб“ из Неготина  расписује конкурс за двадесет четврте „Песничке руковети“ и  то за кратку прозу, поезију и есеј на тему ПРЕДГРАЂЕ.

Услови конкурса:

  • Tекстови не смеју бити претходно објављени (ни у штампаном ни у електронском облику);
  • Текстови морају бити на српском језику;
  • Једна особа може послати највише 2  кратке  приче (до 5 страница А4), 3 песме (песма не сме бити дужа од 30 стихова), 1 есеј (1000 знакова) на тему.

Радове слати у електронској форми (Word формат, фонт Times New Roman, величина фонта 12) са назнаком за конкурс „Песничке руковети“ у два мејла (први мејл треба да буде насловљен називом дела и потписан шифром. Други мејл треба да буде насловљен називом шифре и да садржи име и презиме, адресу, контакт телефон, мејл и кратку биографију). Текстове слати на мејл: krajinskiknjizevnik@gmail.com.

Конкурс је отворен од 1. јула до 20. августа 2016. године.

Резулатати конкурса биће објављени 21. септембра 2016. године на сајту  www.konkursiregiona.net. Награђени радови биће објављени  у часопису за књижевност, уметност и културу Буктиња 2017. године и на блогу Крајинског књижевног клуба.

Један аутор може се такмичити само у једној категорији (кратка проза, поезија или есеј).
За све додатне информације у вези конкурса, заинтресовани се могу обратити на електронској адреси: krajinskiknjizevnik@gmail.coм  или на Facebook страници  односно на Twitter профилу.

 Управни одбор Крајинског књижевног клуба.
28.06.2016.

Advertisements