О клубу

Крајински књижевни клуб је невладино, непрофитно удружење са седиштем у Неготину. Окупља ствараоце са подручја Тимочке и Неготинске Крајине, али и све оне који су инспиративно везани за Крајину и који желе да сарађују са Клубом на пољу књижевности, уметности и културе. Удружење је најпре деловало под називом Књижевна Омладина Општине Неготин (КООН) и као такво основано је 1981. године. Након краћег застоја у раду деведесетих година, наставља са радом. Године 2008. мења назив у Крајински књижевни клуб (ККК).

Од 1985. године кроз своју издавачку делатност објављује Часопис за књижевност, уметност и културу „Буктиња“, која се најпре појавила као лист средњошколских литерарних дружина 1954. год. (четири броја), 1955.год. као часопис за уметност и културу (један број). Од 2008. године часопис „Буктиња“ објављују се четири пута годишње. Његов подлистак – кутак за децу и омладину –„Пламичак“ објављује се једном годишње.

Активности Крајинског књижевног клуба:

– Уређивање и објављивање часописа за књижевност, уметност и културу „Буктиња“, као и  подлистка, кутак за децу и омладину „Пламичак“;
– промоција часописа „Буктиња“;
– додељивање књижевне награде „Песничке руковети“ (установљена 1984.);
– сусрети са писцима, организовање књижевних скупова;
– организационо-логистичка и техничка подршка члановима Клуба, помоћ око објављивања књига и других публикација;
– промотивна подршка члановима посредством трибина и промоција, комуникације са медијима;
– учешће у хуманитарним акцијама прикупљања књига, часописа и осталих публикација; итд.

КРАЈИНСКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ
Трг Ђорђа Станојевића број 17
19300 – Неготин
ПИБ: 108373356
Матични број: 28132794
krajinskiknjizevniklub.wordpress.com
krajinskiknjizevnik@gmail.com

 

 

 

 

Advertisements